CAF Contest, Now With An Extended Deadline Till 25th October
Home > CAF Contest 2018

Contact Us

National Information Center

Kokuyo Camlin Limited (CAF), 48/2 Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093. India.

Vijayan Nambiar 022 66557007 support@kokuyocamlin.com
Nirja Mehta 022 66557254 support@kokuyocamlin.com
Neelima Deodhar 022 66557007 neelima@kokuyocamlin.com

Regional Office Contact

West

Kokuyo Camlin Limited (CAF), 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093. India.

Contact: Ms. Nirja Mehta, Tel: 022 66557000 Ext. 254

East

Kokuyo Camlin Limited (CAF), 156/A, Lenin Sarani, 204. Kamalalaya Centre. Kolkata - 700013. India.

Contact: Ms. Susmita Mukharjee, Tel: 033 - 22159322/22157164

North

Kokuyo Camlin Limited (CAF), Flat. No. 10-D, 25, Gopala Towers, Rajendra Place, New Delhi - 110008. India.

Contact: Ms. Sunita Gulati, Tel: 011 - 25720327/25825227/29/ 2586348

South

Kokuyo Camlin Limited (Customer Support), 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093. India.,

Contact: Mr. Vijayan Nambiar, Tel: 022 66557007


Kokuyo Camlin Sales Team

Kamal Seth New Delhi/ Pun / HP/ J&K/ Chd 9810719094
Manish Jain UP / Uttaranchal / Bihar 9415330493
Asim Kaushik Rajasthan / Haryana 9414052279
Siddharth Batra New Delhi 9899268850
Shailender Arora Rajasthan 8239811113
Rishi Lakhan Pal Punjab 9888023088
Abhishek Bhargava Agra 9411001001
Vishal Joshi Punjab/ HP/ J&K/Chd 9729067761
Nandu Rane Mumbai/ MP/ 36garh 9892265543
S. Bhalerao Maharashtra / Goa / Gujarat  9820346498
Nandkumar Gaikwad  Maharashtra / Goa / 36garh 9822510190
Pravin Adsule Pune 8390000163
Santosh Kale  Mumbai / MP 9324509491
Uday Kate Pimpri / Chinchwad / Nashik 9850777849
Vinod Patil Nagpur / MP / 36garh 9422784441
Abhay Kulkarni Kolhapur / Goa 9822894487
Vikas Phadtegaonkar  Goa 9226387560
Rajiv Kapadia Mumbai 9819457057
Yogesh Bhor   Mumbai 9819866619
Somnath Raul Mumbai 9769182718
Vijay Innerkar Mumbai 9022498675
Bhavik Gandhi  Gujarat Ahmedabad 9879933081
Manoj Jhawar   Gujarat Surat 9825449179
Hemanshu Bhatt Ahmedabad 9687630808
Ashok Mehta Ahmedabad 9824354793
Narendra Koltharkar Mumbai 9769119596
Nilesh Telrandhe Nagpur / MP / 36garh 8308322305
Somnath Sahu MP / 36garh 7999875561
Sujit Kumar Hatua East Region 9830308690
Sanjay Banik  West Bengal / Jharkhand 9830401491
Priyabroto Ghosh West Bengal 9831081557
BhubanandanBal  Odisha 9437136265
Ajay Suman  Bihar  9386593889
Satyajit Kar  Kolkata 9836664075
Shaibal Siligudi 9593200539
Susanta Samajdar WB / Odisha 9830851322
G. Shankar TN / Tel / AP 9940181914
Sajan Cherian Karnataka / Kerala 9620444788
R. Mohan Karnataka 9945517221
Rajesh Kumar Telangana 9849523689
G. Navneeth Krishnan Tamil Nadu 9655233399
D. Jai Kumar Kerala 9447655900
S. Suresh Tamil Nadu 9791334849
Boddu Sai Vijaywada 7893796868
Mallikarjun Karnataka 8123182575
J. Gangadharan Tamil Nadu 9500031240
Krantikumar Telangana / AP 8686962191
Raj Kumar SAT India 9884121112